Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Lis właściciel Restauracji WOK & TALK Asian Cuisine; numer NIP: 5222370295; ul. Olszowa 27; 05-091 Rybie. Państwa dane osobowe przetwarzamy
w związku z prowadzoną działalnością, świadczonymi usługami, a także w związku
z realizacją przepisów prawa. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie Administratora oraz w Restauracji WOK & TALK Asian Cuisine
ul. Konstruktorska 7, 02-637 Warszawa; e-mail: restauracja@wok-and-talk.pl;
tel: 660 669 665.

  • – Udzielona zgoda może być cofnięta w każdym momencie. W tym celu porosimy przesłać informację o jej cofnięciu na adres e-mali Administratora

Alternatywna zgoda na otrzymywanie informacji o ofercie Restauracji

Zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty Restauracji WOK & TALK Asian Cuisine, możecie Państwo przekazać w formie elektronicznej przesyłając podpisaną informację o treści „Proszę o przesyłanie informacji o ofercie Restauracji” na adres
e-mail:  restauracja@wok-and-talk.pl; lub poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w oknie z informacją o dołączeniu do newslettera na stronie www.wok-and-talk.pl.

Wpisując swój adres w oknie z informacja o dołączeniu do newslettera, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty Restauracji WOK & TALK Asian Cuisine drogą elektroniczną. Dołączenie do newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielona zgoda może być cofnięta w każdym momencie. W tym celu porosimy przesłać informację o jej cofnięciu na adres e-mali restauracja@wok-and-talk.pl , o treści „ Z dniem ………… ja niżej podpisany cofam udzieloną zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty oraz organizowanych akcji promocyjnych przez Restaurację WOK & TALK Asian Cuisine”